Testovacie prostredie
NOTFOUND_TYPE:'Title'_LINKID:'21'

Infografika

Zásielky s nízkou hodnotou

Pošta alebo kuriér informuje klienta o doručovaní zásielky, ktorá vyžaduje dovozné colné konanie.
Klient sa rozhodne, či podá colné vyhlásenie sám alebo v zastúpení.
Klient podáva colné vyhlásenie sám
Pošta/kuriér podá colné vyhlásenie
Klient sa rozhodne podať colné vyhlásenie sám. V prípade, že si zvolí zástupcu, postupujú obaja podľa rozsahu splnomocnenia.
Klient sa rozhodne udeliť pošte/kuriérovi súhlas na zastupovanie v colnom konaní.
Klient požiada poštu/kuriéra o údaje potrebné na preclenie zásielky, na portáli sa prihlási do privátnej zóny a podá elektronické colné vyhlásenie.

Ak klient pri nákupe tovaru neuhradil DPH, obdrží od Finančnej správy elektronický výmer DPH a platobné údaje. Následne uhradí DPH a počká, kým úhradu spracuje systém Finančnej správy.
Pošta/kuriér požiada klienta o údaje potvrdzujúce hodnotu a druh tovaru (napr. objednávka z e-shopu).

Pošta/kuriér podá za klienta elektronické colné vyhlásenie.

V prípade potreby pošta/kuriér zabezpečí ďalšiu elektronickú komunikáciu s Finančnou správou.
Klient obdrží od Finančnej správy elektronické rozhodnutie o prepustení zásielky, ktoré bude prístupné v privátnej zóne na portáli.
Finančná správa vydá rozhodnutie o prepustení zásielky. Pokiaľ klient neuhradil DPH už pri nákupe, Finančná správa určí výmer DPH.
Kliknutím na odkaz si môžete stiahnuť dokument vo formáte PDF, 28KB.